MBSR

Mindfulness Based Stress Reductie is een effectief programma waarbij op grondige wijze aandachtigheid wordt getraind. Aandachttraining richt zich niet op verandering van problemen, maar op verandering van onze relatie tot problemen.

De MBSR training bestaat uit acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur en een oefendag in stilte. Ter ondersteuning krijgt iedere deelnemer een werkboek en audio’s met oefeningen om thuis te doen.Iedere bijeenkomst staat een ander thema centruaal en wordt er een variatie aan oefeningen geboden waarbij je leert om te gaan met stress, pijn, angsten, zorgen en piekeren. 

De MBSR training is in 1979 ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en verenigt elementen uit de Boeddhistische en westerse psychologie.
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat deze training een krachtig instrument is voor het verminderen van depressieve gevoelens, angsten en stress.